Saburo Kato (Quelle: youtube.com )
Kunio Kobayashi in Spanien (Quelle: YouTube )
Masahiko Kimura Demonstration (Quelle: YouTube )